Důležité sdělení! 
Zjistili jsme, že během ledna 2021 byly zneužity některé emailové adresy naší domény @degas.cz jako odesílatele k rozesílání podvodných e-mailů. S těmito zprávami nemáme nic společného. Tyto zprávy nebyly odeslány z našich účtů! Adresy odesílatele byly podvrženy! (28. 1. 2021)

Important message!
We have detected that during January 2021 some email addresses of our @degas.cz domain have been misused as senders to send fraudulent e-mails. We have nothing to do with these messages. These messages were not sent from our accounts! Sender addresses have been spoofed!  (Jan 28, 2021)
Atelier Degas v. o. s.
Budečská 1228/36
120 00 Praha 2

IČ: 27391361
DIČ: CZ27391361

Email: atelier@degas.cz

Šimon Blabla
Telefon: +420 603 841 391
Email: simon@degas.cz

Ilona Málková
Telefon: +420 605 849 391
Email: ilona@degas.cz
Kontaktní formulář